Animacja Flash

biuro rachunkowe świdnik

Biuro Rachunkowe Świdnik

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2012 r.

Okres korzystania z ulgi
Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy.

Rodzaj ubezpieczenia Stawka %
1.01.2012 r.-
31.01.2012 r.
(zł)
1.02.2012 r.-
31.12.2012 r.
(zł)
emerytalne 19,52 87,84 87,84
rentowe 6,00 27,00 -
8,00 - 36,00
chorobowe 2,45 11,03 11,03
wypadkowe x*) x*) x*)
Okres składka    zdrowotna   1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2.828,31 Stawka % 9 Kwota (zł) 254,55 Stawka % do odliczenia od podatku 7,75 Kwota (zł) 219,19

Masz pytania? Nasze biuro rachunkowe doradzi. Zadzwoń!

linia
info Odbieramy dokumenty (Świdnik, Lublin, Łęczna, Piaski i okolice)poczta@biuro-kozuch.pl tel. 792 57 37 78

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.